30 януари 2011

След нощ на голия връх


Нощ на голия връх от Мусоргски е едно от любимите ми късчета класическа музика. Днес го чух в едно малко по-различно изпълнение от онова, с което съм свикнал, и това леко отместване реактивира очарованието ми.

След нощ на непрестанни атаки от страна на степните бесове и демони, следва най-деликатното и просветляващо планинско зазоряване в музиката, което съм чувал.

28 януари 2011

Отвъд натурализма и психологизма


"Физиологическият живот, разбира се, не е животът. И психологическият също не е. Животът е светът."

Л. Витгенщайн, Дневници


Едно понятие за живот свободно както от натурализъм, така и от сантименталност.

23 януари 2011

Сетивни контрасти


Горещият душ е определено едно от големите удоволствия достъпни за съвременния човек. Струва се да се отбележи, че удоволствието е далеч по-голямо, когато горещият душ се съчетае с ледена бира. (Колкото и това да е на пръв поглед близко до ума, изобретяването на тази комбинация я дължа на моя домашен ангел-хранител). Едно подобно контрастно съчетание едновременно отпуска и освежава. И човек се изпълва с желание след него да се отдаде на любимото си занимание - било то слушане на музика, четене на исторически очерци, или конструиране на фантазии.

11 януари 2011

Не от необходимост или полза


„ Хората отнасят музиката към това, в което смятат, че се състои начинът, по който свободните хора прекарват времето си. ... И тъй, очевидно това е едно образование, което човек трябва да дава на синовете си не защото е необходимо и полезно, а защото подобава на свободния и е прекрасно.”

Аристотел, Политика, Книга осем, Глава трета

Нека не разбираме тук музиката в тесния смисъл, а в широкия – като онова, което е предмет на занимание на музите.

07 януари 2011

Именен ангелМоят домашен ангел-хранител днес има имен ден. Затова Ваня е днес именен ангел-хранител.

Искам да й подаря една не-зимна емоция от името на Алфред Сисле.