24 септември 2016

Роджър Скрътън против натурализма и вулгарния атеизъм


Това, което следва, са думи на английския философ Роджър Скрътън, като част от събитие посветено на дебата с "новите атеисти". Тъй като думите са  достъпно казани, уместни, точни и добре изречени, направих си труда да ги сваля от видеото и преведа, като отдолу прилагам текста на английския оригинал."Мисля, че има нещо дълбоко в човешката природа, което има нужда от това (чувството за святост). Хората се нуждаят от това да гледат на живота като притежаващ този свещен аспект. Защото без него няма отговор на въпроса Защо съм тук? Защо съществувам?  Защо си ти тук? Защо съм във връзка с теб?
Ако сме просто обекти в един свят от обекти, тогава това чувство за смисъла на нашия живот изчезва. Струва ми се, че в крайна сметка нашето чувство за святост е свързано с признанието, че ние не сме просто обекти в един свят от обекти. Ние сме субекти в отношение един към друг и това отношение ни поставя по някакъв начин извън природния/естествения ред.
Това е откровение, с което ние сме дарени в съобщност с други и това е едно от основанията за това, че общностите инстинктивно се обръщат към понятието за трансцендентното. Аз не казвам, че подобно понятие е лесно да бъде обосновано, но е много трудно да живеем истински живот без него."

Роджър Скрътън"I think that there is something deep in human nature that needs this. People need to see life as having that sacred aspect. Because without it there isn't an answer to the question Why am I here? Why do I exist? Why are you here? Why am I in relation to you? 
If we are simply objects in the world of objects then that sense of meaning of our own life disappears. I think that in the end our sense of the sacred is connected with our recognition that we are not just objects in a world of objects. We are subjects in relation to each other and that relation sets us someway outside the natural order. This is a revelation that we are granted in community and that's one reason that communities turn instinctively towards a concept of the transcendental. I don't say that is easy to justify that concept, but it is very difficult to live a proper life without it."

Roger Scruton 

18 септември 2016

Какво или кой


"В момента, когато искаме да кажем кой е някой, самият речник ни подвежда да кажем какво е той."

Хана Арент
"Човешката ситуация"


Проблемът идва от там, че кой е принципиално недефинируемо, и ние винаги се опитваме погледнем на онези, които срещаме (включително на самите себе си) с безпроблемността, чрез която гледаме на едно какво като набор от признаци. 


06 септември 2016

Иън Андерсън в Пловдив


3.09.2016 - концертът на Иън Андерсън в Пловдив!

Наистина бе чудесно - времето хубаво, в контраст спрямо бурята, която се развихри на същото събитие преди 9 години, античният театър гостоприемен, музиката - онази хубава музика на Jethro Tull, която слушам и обичам вече 25 години.

Гласът на Иън, разбира се, не е същият, липсва му доста от онази плавност и гъвкавост, нужна за извивките, типични за композициите на Jethro, но затова пък имаше подсилено инструментално присъствие, с някои неочаквани аранжименти и много от виртуозната флейта на Иън.
Концертът беше в две части, първата във фолк-рок стил, докато втората с подчертан хард-рок акцент, а изпълнението на My God от албума Aqualung наистина ме смили и аз престанах интуитивно да търся сравнение с предишните му концерти.

Това е първият рок-концерт, който споделям с цялото ми семейство, и синът ми Петър (на 8 години), който досега имаше опит на живо само с класическа музика, бе завладян от харизмата на Иън и наистина се възрадва.
А снимката направи другият ми син - Антон (на 5 години).