17 ноември 2011

Бяла тъмна бира


Пили ли сте бяла тъмна бира? Не, това словосъчетание не е оксиморон. - "Бяла" реферира към пшеничения малц в състава й, докато "тъмна" - към това, че малцът е препечен, което придава и характерния й цвят, а и част от характерния й вкус.

Съчетанието е чудесно: меката сладост от пшеничения малц, добавен към ечемичения, контрастрира по превъзходен начин с характерната горчивина на препечения вкус.

Прекрасен образец за такъв вид бира имат Erdinger (откриваем в България) - Erdinger Weissbier Dunkel.

______
Бирата Erdinger се произвежда от 1886 насам в малкото баварско градче Ердинг (на около 40 km северо-източно от Мюнхен). Там са се специализирали в производството тъкмо на различни видове бяла бира.

12 ноември 2011

Удоволствията като знак


Удоволствията, които дотогава се крадяха и криеха, сега можеха да се купят и открито да се показват, а това увеличаваше привлекателността им, и броят на онези, които ги търсеха.

Иво Андрич, Мостът на Дрина


И така до днешния ден, в който удоволствията са останали единствено самореферентен знак, който бива показван и демонстриран; знак, чието първично означаемо (денотат) е отсъствие.

08 ноември 2011

Ян Зеленка


Тези дни покрай фестивала на бароковата музика открих за свое лично щастие един чудесен композитор – Ян Дисмас Зеленка (1679 – 1745). Както си личи от името, той е чех или бохем по рождение; само шест години по-възрастен е от Бах и е работил най-вече в Дрезден, в саксонския двор като капелмайстор.

Зеленка е признат майстор на хармонията и контрапункта и неговите композиции се отличават с висока степен на комплексност. За него дори се говори като за католическия еквивалент на Бах, аналогия, за която допринася и фактът, че и двамата са композирали предимно сакрална музика.

Засега познавам Зеленка най-вече въз основа на неговите камерни произведения – сонатите му за два обоя, (фагот) и виола. И мога да кажа, че в тях звучат своеобразна деликатност, искреност и дълбочина. Това го поставя за мен на наистина уникално място между съвременниците му, сред които освен Бах, са и Вивалди, Хендел, Телеман...

P.S. Мога да добавя, че казаното важи и за останалите му оркестрални произведения - дори и в онези, в които е включено донякъде патетичното звучене на медните духови инструменти, може да се усети особена съкровеност.

_______
За Ян Зеленка в Wikipedia на български и по подробно на английски.