14 януари 2013

Разказвачите и историите от "Декамерон"


В Декамерон на Бокачо десет души в продължение на десет дни разказват по една история на ден и така се получава хубавото и окръглено число от сто истории. И тъй като трудно може да се открие друго представяне на разказвачите освен онова, което всеки един от тях получава чрез духа на разказаното от него, хубаво е да се фиксира това отношение, което е определящо както за разказвачите, така и обратно от тях - за историите.

Ето собствено съответствието между разказвачите и историите. Арабските цифри бележат последователността на разказвачите в съответния ден. Звездичката обозначава кой пее канцонетата, а знакът за параграф - кой е избран за кралица или крал на дискусията.

Разказвач
Д Н И

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Панфило
1
7
4
6
1
5
9
2   *
6
9  §
Неифила
2
1
9  §
8
5
4
8
1
4    *
1
Филомена
3
9  §
3
5
8
1
7   *
6
1
8
Дионео
4
10
10
10
10  *
10
10    §
10
10
10
Фиамета
5
5
6
1
 9      §
6
5
8
5
6   *
Емилия
6    *
6
7
7
2
8
1
4
9       §
5
Филострато
7
2
1
 9  *  §
4
7
2
5
3
3
Лаурета
8
4
8    *
3
7
3
4
9       §
8
4
Елиса
9
8
5
4
3
9   *  §
3
3
2
2
Пампинеа
10     §
3    *
2
2
6
2
6
7
7
7

Оттук нататък следва четенето.

Картината: Разказ от Декамерон (1916) на един от английските прерафаелити - Джон Уилям Уотърхаус.