10 април 2016

Нощна празничност

Паул Клее, Нощна празничност, 1921


Хармония от истини, всяка една от тях толкова лична, че би могла да е себе си само в цялото.

02 април 2016

Концертите за пиано на Прокофиев


Искрено съм благодарен на Владо Раденков, комуто дължа това, че открих пиано-концертите на ранния Прокофиев.

Прокофиев е наистина особен композитор - той като че ли е разтоварен от емоционалност (в контраст с Рахманинов) и
дистанциран - с музиката си сякаш води наратив, разказва история без да се опитва да извика чувства.
Историите му обаче са с вътрешна динамика и нелишени от специфична драматичност, които след известно слушане формират неочаквана за слушателя въздействаща мощ.

Ето Третият концерт за пиано и оркестър, в едно по-натегнато и остро изпълнение (на американския пианист Ван Клайбърн), което тъкмо поради това за мен е много убедително.

P.S. Третият концерт на Прокофиев е завършен през 1921 в Бретан (по това време композиторът живее във Франция) въз основа на по-ранен материал, започнат още през 1916.
Портретът на Прокофиев (1921) по-горе е от Анри Матис.