22 септември 2013

Чудесни предавания на радио BBC 4


От няколко месеца използвам времето докато пътувам с транспорта да слушам чудесните предавания на британския журналист Мелвин Браг от радио BBC 4 върху История на идеите. Те всъщност се водят "podcasts", тъй като могат да се свалят по всяко време от интернет в MP3-формат. Има най-различни теми, които са групирани в раздели като: "История", "Философия", "Религия", "Наука", или най-общо "Култура".

По всяка тема обикновено са поканени по трима университетски преподаватели, които се редуват с кратки изложения върху различни аспекти от темата. Дискусията се води, разбира се, популярно, но пък интелигентно и с вкус. Водещият журналист често си има своя идея как да върви предаването, но обикновено направлява изказванията с нюх и без да се намесва твърде авторитарно. Предаванията са приятни и леки, редувайки любипитни факти с по-теоретични изложения. Ако човек не е специалист в дадената област със сигурност ще намери нещо ново да научи.

А в предвид, че английския език до скоро съм го ползвал само за четене, е учудващо, че разговорът се следи много лесно. А и всъщност бързо се свиква с британското произношение, което иначе винаги ме е затруднявало при слушане.

Не е за вярване, че нещо в подобен формат може да бъде поднесено толкова симпатично - без излишни претенции, но същевременно с такт и усет.

Предаванията могат да се чуят и свалят от тук: In Our Time.
В дясно под Related Links могат да се разгледат по теми.

04 септември 2013

"Шиболет" или за жестокостта на фонетиката


Понеже все още съм обсебен от малийската музика, по-специално от Бабукар Траоре, забелязах, че той (а и вероятно всички ползвайки езика бамбара като майчин език) не могат да изговорят звука 'ш'. Пеейки на френски в една песен, която се казва Je chanterai pour toi, а именно Ще пея за теб, той изговаря френското chanterai като "сантeре", а не "шантьоре" както изисква френската фонетика.

Впрочем способността или не да се възпроизведе звука 'ш' още според Стария завет е бил критерий за разграничаване на различни племена. Например когато галаадците победили ефремите, те изисквали всеки, който преминава през бродовете на река Йордан да произнася думата "шиболет". Неспособният да възпроизведе звука 'ш' в звукосъчетанието е бил идентифициран като ефрем и екзекутиран.

Старо-заветната история за "шиболет" може да се види в книга Съдии, 12 : 5-6.  Оттук думата шиболет (shibboleth) е разширила значението си и се е превърнала в термин, който обозначава начин за идентифициране на чужденци или група различни, чрез неспособността им да извършат дадена специфична задача. Виж тук: shibboleth. Впрочем първоначалното значение на думата е било 'житен клас' или в друг контекст - 'поток'.