09 септември 2015

Кошмарът на Фюзели


Йохан Хайнрих Фюсли или Джон Хенри Фюзели (виж тук) е английски художник от швейцарски произход от епохата на романтизма, чиято определено най-известна картина е тази върху темата за кошмара, на която той прави впоследствие и други вариации.


Нейната убедителност, струва ми се, се заключава в изобразяването на това, колко удобно и в крайна сметка безцеременно кошмарите и страховете ни се настаняват върху гърдите/корема ни, сякаш това е мястото, отредено им по рождение. Тежестта им е до такава степен непосредствено дадена и непринудена, че те дори на са загрижени и да ни я натрапят.