29 септември 2014

Бетовен, вариации върху тема от Моцарт


Наскоро открих тези вариации на Бетовен за виолончело и пиано върху тема от операта Вълшебната флейта на Моцарт (арията на Папагено Ein Mädchen oder Weibchen) и не мога да се нарадвам на това, колко ефирно и животворно може да звучи и Бетовен.

Beethoven - 12 Variations for Cello & Piano

06 септември 2014

Живот и преживяване


Думата 'преживяване' несъмнено носи своя корен от думата 'живея'. И все пак със същинското  преживяване аз тъкмо надхвърлям живота като поредица от действия, насочени към самосъхранение и постигане на удовлетворение.

Да пре-живея нещо автентично, това означава именно да над-живея живота и да пребивавам в момент, в който той, животът, собствено е спрял.