26 септември 2017

Първият за цигулка на Прокофиев


Първият концерт за цигулка и оркестър на Прокофиев в изпълнение на японско-американската цигуларка Мидори Гото.

Допада ми нейната отровистост и почти животинска (може би алегорично-животинска) отдаденост към нещо толкова красиво. Особено експресивна във втората част - скерцото (след 9:25). Първата част и финалът на третата ми се струваха твърде етерични за нейния стил, но всъщност узрях за нейното изпълнение като цяло.

Този четвъртък в зала България, ще изпълняват концерта, солистка ще бъде Божидара Кузманова.

23 септември 2017

Относно моралния императив на Кант


Съвсем наскоро излезе по Radio BBC 4 един чудесен разговор (подкаст) върху категоричния императив на Кант, в който участват трима британски университетски преподаватели. Този разговор си струва както с оглед на образователната му стойност, така и с оглед порива на ентусиазъм, който той може да подкрепи.

Kant's Cathegorical Imperative