25 април 2012

Любов: респект и унижаване


Това е част от един чудесен, сравнително ранен текст на Фройд, в който той не е толкова загрижен да представи себе си като медик, колкото като безпристрастен анализатор на един по-скоро културен феномен. Текст, хвърлящ светлина върху известни странности в избора на сексуален обект от страна на мъжа.

'Само по себе си любовното поведение на мъжа в днешния цивилизован свят носи белезите на психичната импотентност. При много малко от образованите мъже нежната и чувствената (страстна) линия са слети както трябва; почти винаги в сексуалните си действия мъжът се чувства притеснен от респекта към жената и разгръща пълната си потентност едва когато има пред себе си унизен сексуален обект, което от своя страна се дължи на обстоятелството, че в сексуалните му цели се включват перверзни компоненти, които той не смее да задоволи във връзката си с уважаваната от него жена. Той получава пълно сексуално удоволствие, само когато без всякакви задръжки може да се отдаде на задоволяването на сексуалните си нужди, нещо което не се осмелява да направи [с идеализирана от него жена]. Оттук и неговата потребност от унижен сексуален обект, от жена която в етично отношение да стои по-долу от него, от която не бива да се очаква естетично двоумене. На такава жена той с най-голямо удоволствие отдава пълната си сексуална сила, макар че нежността му изцяло принадлежи на друга, стояща по-високо. [...]


 Макар да звучи странно и даже парадоксално, все пак трябва да се каже, че за да бъде наистина свободен в любовния си живот, а с това и щастлив, мъжът трябва да е преодолял респекта към жената и да е свикнал с представата за кръвосмешение с майката и сестрата. Всеки, който се подложи на сериозна самопроверка по отношение на това изискване, несъмнено ще открие, че дълбоко в себе си оценява сексуалния акт като нещо унизително, което го опетнява и омърсява не само телом.  [...]


При жената за разлика от мъжа почти не се забелязва потребност от унижаване на сексуалния обект. Това положително е във връзка с факта, че тя по правило не е в състояние подобно на мъжа да надценява сексуалния обект.'

Зигмунд Фройд, За унижаването в любовния живот

24 април 2012

Талантът като болест и ...


... творчеството като терапия:

Талантът болест е разбрах -
от порива му боледувам;
света творях да се лекувам,
света творейки, оздравях.

Хайнрих Хайне