24 април 2012

Талантът като болест и ...


... творчеството като терапия:

Талантът болест е разбрах -
от порива му боледувам;
света творях да се лекувам,
света творейки, оздравях.

Хайнрих Хайне