22 септември 2013

Чудесни предавания на радио BBC 4


От няколко месеца използвам времето докато пътувам с транспорта да слушам чудесните предавания на британския журналист Мелвин Браг от радио BBC 4 върху История на идеите. Те всъщност се водят "podcasts", тъй като могат да се свалят по всяко време от интернет в MP3-формат. Има най-различни теми, които са групирани в раздели като: "История", "Философия", "Религия", "Наука", или най-общо "Култура".

По всяка тема обикновено са поканени по трима университетски преподаватели, които се редуват с кратки изложения върху различни аспекти от темата. Дискусията се води, разбира се, популярно, но пък интелигентно и с вкус. Водещият журналист често си има своя идея как да върви предаването, но обикновено направлява изказванията с нюх и без да се намесва твърде авторитарно. Предаванията са приятни и леки, редувайки любипитни факти с по-теоретични изложения. Ако човек не е специалист в дадената област със сигурност ще намери нещо ново да научи.

А в предвид, че английския език до скоро съм го ползвал само за четене, е учудващо, че разговорът се следи много лесно. А и всъщност бързо се свиква с британското произношение, което иначе винаги ме е затруднявало при слушане.

Не е за вярване, че нещо в подобен формат може да бъде поднесено толкова симпатично - без излишни претенции, но същевременно с такт и усет.

Предаванията могат да се чуят и свалят от тук: In Our Time.
В дясно под Related Links могат да се разгледат по теми.