06 септември 2014

Живот и преживяване


Думата 'преживяване' несъмнено носи своя корен от думата 'живея'. И все пак със същинското  преживяване аз тъкмо надхвърлям живота като поредица от действия, насочени към самосъхранение и постигане на удовлетворение.

Да пре-живявам нещо истински и автентично, това означава именно да над-живявам живота и да пребивавам в миг, в който той, животът, собствено е спрял.