27 март 2016

За безветрието на душата


"За мислителя и за всички изобретателни умове скуката е онова неприятно "безветрие" на душата, предхождащо щастливото плаване и веселите ветрове. Той трябва да я понесе, трябва да изчака въздействието ѝ върху себе си - именно това е, което по-ограничените натури не могат никога да достигнат."


Ницше, Веселата наука