28 ноември 2016

Жан-Филип Рамо на концерт


Тази вечер бях на чудесен концерт, посветен на френската барокова музика от епохата на Луи XIV и Луи XV, с акцент върху творчеството на Жан-Филип Рамо.

Това, че концертът бе толкова въздействащ определено се дължеше на английския диригент Патрик Ертън, който освен човек на музиката се оказа и човек на словото. С много жив и достъпен език, без да губи мярата и да изпада в подробности или куха патетика, той съвсем накратко представяше всяко произведение, което изпълняваха, като даваше пояснения за ролята на водещата секция на оркестъра, даваше информация за културния контекст, а оперните арии представяше с препратка към митологичния сюжет, стоящ в основата им.
Въпреки че за пръв дирижира музиканти от софийската филхармония, явно личният му стил е такъв да създава емоционална връзка с всяка група в оркестъра и беше успял да постигне много цялостно и органично звучене.

Оперното сопрано Вера Гиргинова също беше на високо ниво, което е рядкост за родни музиканти, които по принцип нямат опит с изпълнение на барокова опера. Едната от ариите беше особено трудна,  в нея Рамо (както самият Патрик Ертън подчерта) следва италианския колоратурен стил от епохата, с множество извивки и орнаментика на гласа, което иначе не е правило в неговите опери, и в нея солистката се справи на изключително ниво.

Щастливият факт е, че Патрик Ертън ще има още три концерта на родна земя, като най-скорошният ще е на 29 януари 2017. Той ще е посветен на барокови и ранно-клацистични музикални трактовки на темата за "сражението, надмогването, войната". Всъщност много удачно е казано в анотацията на концерта, че "ако войната се счита за продължение на политиката с други средства, то продължението на войната със средствата на музиката бележи победа, макар и само естетическа".
На този концерт ще бъдат изпълнени както малко известни барокови произведения, така и първия Брандербургски концерт на Бах, хор от опера на Моцарт и една от зрелите симфонии на Хайдн - No100, Военна.

Ето едно изпълнение на ансамбъл воден от Патрик Ертън, симфония от малко известния френски композитор Жозеф Тушмулен.

И една част от балета Les Indes gallantes (Галантните Индии) на Жан-Филип Рамо, танцът на индианските вождове, който бе изпълнен тази вечер в инструменталната му версия.