03 октомври 2013

Soft Machine, 1971


Какъв само запис на Soft Machine от 1971!

!!!!!!