04 март 2014

Реминисценция


Произходът на думата реминисценция може да се проследи от латинското re- (отново) и mens (ум, съзнание) и в този смисъл означава извикване на нещо отново в съзнанието или в най-общ смисъл припомняне. Така реминисценция съответства директно на гръцкото анамнеза, което първоначално означава същото.

Разхождането в съвременната употреба на двете думи е повече от очарователна. Езиците са невероятно пластични субстанции.
_____
Всъщност анамнеза би могло да означава и Платоново припомняне на съзерцаваното в света на идеите.