31 март 2014

Феноменология и екзистенциализъм


Като стил на философстване двете направления могат да изглеждат много различни, но погледнато в дълбочина те споделят много сходни изходни нагласи.

Съгласно американските автори Марк Ротхол и Хюбърт Драйфъс и двете традиции (и феноменологията и екзистенциализма) споделят следните четири подхода към човешкото и човешкия свят :

"1. Загриженост да се даде описание на човешкото съществуване и човешкия свят така както той се разкрива, без изопачаване от страна на научни презумпции. 

и от тук:

2. Изострено съзнание за не-рационалните измерения на човешкото съществуване като навици, несъзнателни практики, настроения, страсти.

3. Фокус върху степента на това доколко светът ни е орязан до мярата на нашия интелект и желание да се изследва възможността нашите понятия и категории да не са в състояние да схванат света така, както той е представен в опита ни.

4. Убеждение, че човешкото не може да бъде сведено до набор от признаци (били те биологически, социологически, антропологически или логически). Да си 
човек означава да трансцендираш фактичността."


P.S. Мисля, че горното дава много добра основа за разбиране на родството между двете традиции.