28 октомври 2017

Morpheus


Морфей е един от онирите - демоните на съня. Едва ли може да се намери по-подходящо име за него - пластиката на оформянето е присъща именно на съня.

Собствено всичко онирично е дълбинно пластично.


Картината е на Пиер-Нарсис Герен (Pierre-Narcisse Guérin) - Морфей и Ирида, богинята на дъгата.