28 ноември 2017

PFM


Напоследък ме е налегнала носталгия към италианския прогресив-рок.

Поздрав с Premiata Forneria Marconi от хубавата 1974, когато съм бил на годинка.

Celebration